Geriatri Ve Grip

GERİATRİK YAŞ GRUBU’NDA GRİP VE AŞILAMA
Prof.Dr.Servet Arıoğul
Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Geriatri Ünitesi

 

Geriatrik yaş grubunda grip ve onun komplikasyonlarından korunma konusunda bir çok yayın olmakla birlikte bu yazımızda metaanalizleri esas alarak konuda bir sonuca varalım.
A.B.D. nufusunun %13’ü 65 yaş ve üstünde bulunmasına ve bu yaş grubunda grip hızı daha genç yaşındaki gruba göre daha düşük olmasına karşın,bu yaş grubunda özellikle kış aylarında hastaneye yatışların ve mortalitelerin %50’si grip’e bağlıdır.

(1).Yine grip’e bağlı ölümlerin ¾’ünün  70 yaş cıvarında olduğu saptanmıştır.Başka bir çalışmada ise 65 yaş ve üstünde kış ölümlerinin %85’inin,hastaneye yatışların %63’ünün grip’e bağlı olduğu saptanmıştır.

(2).A.B.D. nufusunun genelde bir yılda %5-20’sinin grip geçirdiği,sonucunda 300 000 kişinin hastanelere yatırıldığı,yatırılanların %12’si olan 36 000 kişinin kaybedildiği görülmektedir.Kaybedilenlerin %90’ı 65 yaş ve üstündedir.

(3).Bu belirttiğimiz veriler mevsimsel grip içindir.H1N1 2009 yılı için ise bağlı mortalitelerin %87’sinin 65 yaş altında olduğunu,ancak yaşlıda H1N1’e bağlı mortalitenin de yüksek olduğunu ekleyelim.

(4).Yaşlılarda grip aşılamasının etkinliğine dair bir çok çalışma olmakla birlikte biz burada yine meteanaliz sonuçlarına bakalım:

65 yaş ve üstünde toplum içi grip aşılaması sonucunda grip çıkışının %35 azaldığı,grip ve veya pnomoni kökenli hastaneye yatışın %33 azaldığı,bu nedenlerle hastaneye yatanlarda mortalitenin %50 azaldığı görülmüştür.

(5).Bakımevinde kalanlarda grip aşılamasının sonuçlarına gelince;grip çıkışında %23 azalma,pnomoni sıklığında %46 azalma,hastaneye yatışta %45 azalma,grip ve pnomoni nedenli mortalitede %42 azalma saptanmıştır

(4).Komorbit hastalığı bulunanlarda grip aşılamasının etkinliği de çok belirgin olup;KOAH,iskemik kalp hastalığı veya diabetes mellitus’u bulunanlarda grip aşılamasının sonuç verileri çok yüz güldürücüdür.
 

(6).GLOBAL KANAAT; GERİATRİK YAŞ GRUBU OLAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİLERİN,KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN, BAKIMEVLERİNDE KALANLAR VE ONLARIN BAKICILARINDA GRİP AŞILANMASININ ELZEM OLDUĞUDUR

Kaynaklar:

1-Bentley,D.W.Immunizations in elderly.Bull NY Acad Med.1987;63:533-549.

2-Glezepen,W,P.,Simonsen,L.:Commentary:Benefits of influenza vaccination in US elderly-new studies raise questions. Int.J.Epidemiol.2005;35:352-353.

3– Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people:an ongoing controversy.The Lancet.Vol.7.2007.

4-Vaccine 2009.

5-Vu,T.et al.:A metaanalysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years and over living in the community.Vaccine 2002.

6-Nicol.et al.The scientific basis for offering seasonal influenza immunization to risk groups in Europe.EUROSURVEILLANCE 2008;13.Issue 43,23 Oct.2008.